Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1. Giriş

Bu belge, toptancamsise.com.tr’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasını açıklamaktadır.

2. Veri Toplama

Sitemiz, müşterilerimizin adı, soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve ödeme bilgileri gibi temel kişisel verilerini toplamaktadır. Bu veriler, sipariş işlemlerinin yürütülmesi, müşteri hizmetleri ve pazarlama faaliyetleri için kullanılmaktadır.

3. Veri İşleme ve Saklama

Toplanan kişisel veriler, KVKK ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Veriler, yalnızca yasal süreler boyunca saklanır ve bu süre sonunda güvenli bir şekilde imha edilir.

4. Veri Paylaşımı

Toplanan kişisel veriler, yasal zorunluluklar dışında üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. Yasal zorunluluklar kapsamında veri paylaşımı yapılması gerektiğinde, bu durum KVKK’ya uygun olarak gerçekleştirilir.

5. Veri Güvenliği

Sitemiz, toplanan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

6. Kullanıcı Hakları

Kullanıcılarımız, KVKK kapsamında kendi kişisel verileri üzerinde çeşitli haklara sahiptir. Bu haklar arasında veriye erişim, veri düzeltilmesi ve veri silinmesi talepleri bulunmaktadır.

7. İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınız ve talepleriniz için toptancamsise.com.tr üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.